PDA

View Full Version : Linux General 1. Để website luôn online với cluster Apache High Availability Linux !
 2. cài đặt apache với mysql
 3. Tổng hợp các lệnh linux cần biết !
 4. xem thoi gian uptime
 5. xem thong tin CPU va bo nho
 6. Các địa chỉ hữu ích để học Linux
 7. Cài đặt ioncube loader mã hóa source trên linux !
 8. Cài đặt Cài đặt pgAdmin3 trên CentOS 5 !
 9. Khôi phục password của root Redhat Linux
 10. Ghost Linux !
 11. Cài lib GD graphic !
 12. đổi hostname
 13. Cron là gì
 14. Disable unneed CentOS services !
 15. Mirror download source Centos tại vietnam !
 16. Cài đặt package mới cho Centos qua DVD iso file !
 17. Cấu hình hoàn chĩnh DNS master-slave trên CentOS 5 !
 18. Tao private key cho SSH !
 19. Thêm 1 HDD với HDH Centos !(by command)
 20. 10 cách dùng ‘find’ !
 21. Linux swap space !
 22. Hướng dẫn sử dụng SSH quản trị linux server!
 23. Cài ImageMagick
 24. RAID 1 LINUX cho S3200
 25. Hướng dẫn mount HDD Backup
 26. CentOS 5 nhận 4 GB RAM
 27. [StepByStep] Installing ClamAV antivirus and integrating with Exim and pure-ftpd !
 28. Sai giờ hệ thống Linux !
 29. Tăng Limit hỗ trợ Memory (ram) Centos 5 lên 64 G !
 30. Setup AFP firewall trên Linux
 31. Cài đặt csf firewall !
 32. Công nghệ Linux
 33. 10 câu hỏi về LINUX
 34. SIM - A Monitor Service Linux !
 35. Change dir location mysql data !
 36. Configure Rsync to copy files
 37. Quản trị người dùng và nhóm
 38. Cấu hình MRTG để monitor network !
 39. Tìm SSH soft cho phép nhớ các lệnh
 40. Sử dụng tcpdump để phân tích lưu lượng
 41. Ưu và nhược điểm của Linux
 42. So sánh giữa windows vista và linux ubuntu 8.04
 43. Video cấu hình DNS trên hệ điều hành Linux
 44. Logical Volume Manager (LVM)
 45. Giáo Trình Linux LPI - Nhất Nghệ
 46. Cấu hình SSH sử dụng public/private key
 47. 10 Cách dùng lệnh Find trong linux
 48. Ebook : Xoá mù Linux
 49. Một số lệnh cấu hình mạng cơ bản trong Linux
 50. Inetd và các dịch vụ mạng
 51. Linux Kernel
 52. Linux Crontab: 15 Awesome Cron Job Examples
 53. Công nghệ clustering trên Linux
 54. Thay đổi URL mặc định trong trình cài đặt CPAN để cài các Module Perl
 55. tắt / bật safemod trong PHP
 56. Why Linux is better ?
 57. Video cấu hình Ubuntu Server
 58. HOWTO: Very easy RPM based MRTG installation !
 59. Một số link hữu ích tìm thư viện .rpm !
 60. Tìm hiểu và sử dụng telnet & ssh
 61. Cập nhật giờ tự động trên Linux
 62. Setting the System Time and Time Zone
 63. Tạo Syslog để theo dõi một số tiến trình trong Linux
 64. Smartmontools (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Techology System)
 65. M***ecurity (Web Application Firewall)
 66. How to configure network interfaces configuration files in Linux?
 67. Trình soạn thảo VIM
 68. [step by step] set lại giờ trên server/vps và cài crontab cập nhật tự động
 69. HOWTO install FFMPEG
 70. Làm thế nào để tắt, khởi động lại, hay shutdown Linux (bằng lệnh)
 71. Các lệnh trong Linux Bash từ a - z
 72. Các lệnh và khái niệm căn bản trong linux
 73. Trình soạn thảo văn bản trong LINUX (linux CB 2)
 74. Cài đặt Zip và unzip trên linux/Centos
 75. SSH toi Server LINUX bang putty
 76. Sửa chữa file hệ thống linux : ext2 và ext3
 77. RHEL / CentOS Support 4GB or more RAM ( memory )
 78. Linux : Backup và restore 1 MySQL databases
 79. Tạp chí Full Circle bản tiếng Việt
 80. Thế nào là CHMOD? - một câu hỏi thường gặp trên các diễn đàn
 81. Hướng dẫn chmod cho các webmaster chưa biết
 82. Các cách CHMOD cho tệp (file) và thư mục (directory)
 83. hướng dẫn set lại tham số php.ini trong linux (VPS, sever, centos)
 84. Server mình đang chạy rất chậm, cần người config có trả công
 85. View all info hardware on Linux ~ dxdiag of windows
 86. Thêm mới không gian swap cho Linux
 87. No module named yum
 88. Thêm hàm code php gửi mail cho nhiều người
 89. Cách tạo Raid mềm trên linux
 90. Cài đặt ứng dụng Silverlight cho Linux
 91. 20 công cụ theo dõi hệ thống linux mà người quản trị nào cũng cần biết !
 92. Xử lý : Lỗi X11 Forwarding Refused (SSH)
 93. Cài đặt FFmpeg + FFmpeg-PHP + Mplayer + Mencoder + flv2tool + LAME MP3 Encoder !
 94. Cần giúp đỡ cấu hình VPS Gator
 95. Quản lý tiến trình trong linux
 96. Cấu hình SNMP
 97. Split and Join tar.gz file on Linux
 98. Flush RAM memory
 99. Giúp đỡ Ubuntu dùng Dỉectadmin
 100. Lỗi "You don't have permission to access / on this server."
 101. Các lệnh linux dành cho người quản trị server !
 102. How to Find and Check Number of Connections to a Server
 103. Chuyển sang múi giờ ICT !
 104. Cài đặt bandwidthd trên Centos
 105. Help Driver Os Linux Redhat Enterprise 5.0 64Bit
 106. Change the SSH login message
 107. [help] httpd.conf ai giúp cái
 108. Giúp em về việc server linux chạy chậm, load cao
 109. Lỗi : mount already mounted or /backup busy
 110. Các bước để chia sẽ share thư mục và file trong Linux
 111. Nhờ các cao thủ giúp mình với
 112. How do I list all users with root?
 113. Rất mong mọi người giúp đỡ về VPS HĐH linux
 114. lỗi cấu hình mạng trong centos
 115. Linux recovery & Linux rescue
 116. How to edit /etc/fstab when at Centos/Redhat “Repair filesystem” prompt?
 117. ERROR FIX:- rpmdb: unable to join the environment
 118. Ai là người đầu tiên
 119. Viec su dung RAM tren Linux noi chung
 120. Không zip được folder trên linux
 121. Tổng hợp 1 số diễn đàn và blog hay về Linux
 122. lệnh sed thay đổi ip address !
 123. Skip or Bypass a Fsck
 124. Linux kernel: Uhhuh. NMI received for unknown reason 30
 125. mount hdd bị bad superblock !
 126. Hiểu rõ về các trạng thái CPU (us, sy, ni, id, wa, hi, si and st) với lệnh top
 127. [HELP] Move OS sang ổ SSD (CentOS)
 128. Tool quét - scan shell trong code php
 129. How To Get Started With mod_pagespeed with Apache on a CentOS and Fedora Cloud Server
 130. Cài đặt Linux Malware Detect và ClamAV để scan tmalware,spam script trên VPS !
 131. Hướng dẫn tạo serverIP Agent và gán quyền server agent cho user khách hàng
 132. Hướng dẫn tạo Phân vùng an toàn(Disk Safe) để lưu trữ backup
 133. Hướng dẫn cài đặt Agent Backup trên server dùng hệ điều hành CentOS, RHE và Fedora
 134. Hướng dẫn cấu hình backup trên directadmin
 135. Lý do chọn Linux thay vì chọn Windows
 136. Hướng dẫn tạo lập lịch backup policy
 137. Hướng dẫn restore dữ liệu từ Recovery point trên quản lý backup
 138. Các Distribution Linux 2016
 139. [VIDEO] How to mount partition with ntfs file system and read write access
 140. [VIDEO] rlwrap for Command Line History and Editing in SQL*Plus and RMAN on Linux
 141. [VIDEO] Configuring VNC Server on server on RHEL 6 X64
 142. How to upgrade OpenSSH on redhat 5
 143. Lợi và hại của phương pháp thẩm mỹ cắt góc mắt rộng bạn cần biết
 144. Làm sao để hạn chế các cuộc tấn công Brute Force SSH trên VPS
 145. Giúp mình thay đổi hostname trên CentOS với !?
 146. Hướng dẫn cài memcache
 147. Tình huống lỗi "413 request entity too large" trên Web
 148. How to install Redis and Redis-PHP in DirectAdmin CentOS Linux VPS
 149. Lsyncd: live file syncronization across multiple Linux servers
 150. Cách kiểm tra tốc độ đọc ghi SSD VPS trên linux
 151. Hướng dẫn cài đặt ssl trên Oracle Weblogic Server
 152. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình OpenVPN server trên CentOS 6
 153. Hướng Dẫn Cài Đặt và Cấu Hình RAID trên Openfiler
 154. Cấu Hình OpenFiler iSCSI Storage kết hợp với VMware ESXi
 155. Freenas os