PDA

View Full Version : Hosting Controller  1. Hướng dẫn sử dụng MySQL, MSSQL
  2. Khắc phục lỗi không đổi pass vào HC7 cpanel!
  3. Sử Dụng MS Management Studio Express để thao tác database tren host
  4. Hướng dẫn đưa trang có database MS SQL Server, My SQL lên host