PDA

View Full Version : DirectAdmin 1. Cài đặt freetype trên directadmin!
 2. Nâng cấp PHP4 lên PHP5
 3. Theo dõi service của Directadmin
 4. Fix lỗi Direct Admin không hiểu thư mục uploads
 5. Thay đổi password của tài khoản POP3 email !
 6. Change Server IPs trong directadmin
 7. setup Zend Opt
 8. setup webmail cho directadmin
 9. Setup directadmin
 10. Change IP record cho DNS directadmin Mutil Site !
 11. Tạo trang change pass cho webmail directadmin !
 12. Directadmin - cài đặt hàm cho web server !
 13. install ioncube on centos [directadmin]
 14. Thêm custom modules tới php với customapache !
 15. Quick Deployment: DA K.I.S.S. Firewall, DA DDoS Deflate, DA BFD, CSF+LFD Installer
 16. Update License Directadmin bằng lệnh !
 17. Setting up webmail.domain.com as default for new domains !
 18. Change Default webmail directadmin !
 19. Upgrade Apache 1.2 to Apache 2.0 to Apache 2.2.4!
 20. How to upgrade mysql with custombuild
 21. Invalid command 'DavLockDB' when updated to apache 2.2 !
 22. Custombuild FAQ - Rebuild all Service Directadmin !(Still Development by directadmin
 23. Tutorial Directadmin By Flash !
 24. Thay đổi email mặc định khi tạo 1 user (directadmin) !
 25. Build imap for PHP ! (Guide Customapache or custombuild)
 26. Error Webalizer ! (directadmin)
 27. backup và restore trong directadmin !
 28. Các lỗi thường gặp với exim khi gửi bằng các webmail trong directadmin !
 29. Các Lỗi Service Directadmin control panel không hoạt động !
 30. Basic system security
 31. Tool hữu dụng để update webapp directadmin !
 32. các anh cho mình hỏi "Raid cứng có xung đột với Direct admin"
 33. Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin
 34. Step by Step video tutorials on how to use DirectAdmin
 35. Các lệnh cơ bản để restart lại dịch vụ khi phải đăng nhập trực tiếp bằng SSH
 36. Muốn thay cổng SSH mặc định là port 22 thành port khác thì thiết lập ở đâu ?
 37. Dùng tiếng việt trong webmail !
 38. Tắt MX local trong directadmin !
 39. Mail Quota của UebiMiau webmail (directadmin)
 40. Làm sao quản lí data up lên host
 41. bỏ chế độ tự động forward về email
 42. Unzip file trên Filemanager của DirectAdmin
 43. HOW To Install Mod_Security on Direct Admin
 44. Cách đặt password bảo vệ folder.
 45. [Question] Định thời gian sử dụng cho 1 gói Hosting
 46. Directadmin : Việc check quota băng thông và disk space
 47. Directadmin : không vào mysql managment được !
 48. cPanel-to-DirectAdmin account conversion tool
 49. Log Server Linux chạy DirectAdmin
 50. Xin hỏi về bảng quyền DirectAdmin
 51. Update Directadmin bằng tay !
 52. HOWTO: PHP 5 CLI to PHP 5 CGI + suPHP
 53. Fix Lỗi : PCRE_UTF8 installed support(directadmin)
 54. Suhosin
 55. Apache: No space left on device: Couldn't create accept lock
 56. DirectAdmin vào web mail bị lổi
 57. Lỗi :550 authentication required khi gửi mail từ ngoài vào !
 58. Làm thế nào để Import tài khoản từ DirectAdmin vào WHMCS
 59. Parent directory does not allow write or one of the directories .. (directadmin)
 60. Xóa email spam exim directadmin !
 61. Lỗi 500 error khi build suphp với cgi !
 62. băng thông (bandwitdh) không reset vào mỗi cuối tháng !
 63. Install uploadprogress Extension
 64. Cài đặt dkim and DomainKeys cho exim [directadmin ]
 65. Reset and change password root directadmin !
 66. quota error directadmin !
 67. How to upgrade mysql with custombuild
 68. Thắc mắc gia hạn Hosting trong DirectAdmin
 69. Change username hosting directadmin !
 70. tắt truy cập bằng user ip/~username directadmin !
 71. Files uploaded with php scripts are owned by apache - how to install suPhp
 72. Admin hay cậu Vô Danh cho tớ hỏi cái
 73. Nhờ các bác giúp fix lỗi Restore database
 74. Lỗi :telnet localhost port directadmin
 75. Problems logging into Plesk because of IP restrictions
 76. Webmail quotas don't match actual quotas
 77. SSL Secure Server
 78. Disable "Local Mail Server" by default for new domains
 79. Giúp mình với connection dropped by IMAP server
 80. DA không suspend khi Hosting vượt quá băng thông hoặc dung lượng
 81. Cần giúp đỡ về mailing list trong exim
 82. How to Update Webalizer Stats on Directadmin
 83. [help] Tạo Nhiều bản ghi backup trong directadmin
 84. file access log của apache bị trống
 85. nhờ giúp đỡ về cấu hình
 86. Cài đặt hỗ trợ mssql cho php [Directadmin]
 87. Change user password in DirectAdmin
 88. [HEPL] Bị die ảnh và báo lỗi của stats
 89. Cach them php module tuy y khi dung DirectAdmin
 90. Cài đặt Varnish với DirectAdmin
 91. xóa toàn bộ message system !
 92. Cấu hình Directadmin
 93. DirectAdmin bị lỗi không gửi mail khi khởi tạo User
 94. Email forwarding !
 95. Setting up Varnish with DirectAdmin
 96. HOW-TO: SFTP support in ProFTPD
 97. iconv hỗ trợ ít định dạng unicode !
 98. Install mod_pagespeed on CentOS with DirectAdmin
 99. How-to: Sending emails using ip address per domain in exim (directadmin)
 100. Hỏi về bị Brute-Force Attack từ IP của serve mình
 101. Muốn giải phóng email disk usage
 102. Làm sao chọn nhiều version PHP trong DA
 103. Bị lỗi HTTP Error 404. The requested resource is not found
 104. Vấn đề http://ip/~username
 105. ANTIDDOS cho DirectAdmin bằng vDDoS Proxy Protection