PDA

View Full Version : OpenBSD/FreeBSD  1. Chào mừng OpenBSD 4.8 Release
  2. xin giúp : cách tăng dung lượng ở cứng trên FreeBSD