PDA

View Full Version : Ubuntu / Debian 1. Cài đặt và cấu hình DHCP server trên Ubuntu server
 2. Ubuntu 10.0: Chỉ mất 10 giây để khởi động?
 3. Thiết lập hệ thống mạng Ubuntu
 4. Documentation for Ubuntu 9.04 Server
 5. Sử dụng apt-cacher để update nhanh
 6. Setup local Repository Mirror cho Ubuntu 9.04
 7. Game for Ubuntu
 8. Chia sẻ tài nguyên giữa Ubuntu & Windows
 9. Cài đặt và cấu hình DNS với BIND9 trên Ubuntu server
 10. Thiết lập một SMTP server sử dụng Postfix trên Ubuntu server v9.10
 11. Cài đặt và cấu hình vsftp trên Ubuntu server v9.04
 12. Hướng dẫn chi tiết cài đặt Ubuntu-8.04 LTS server (Có hình ảnh kèm)
 13. Ubuntu 9.10 Beta chính thức ra mắt
 14. Một số hiểu biết cơ bản về phần mềm ubuntu
 15. Cài đặt và cấu hình PDC Ubuntu - Join Client XP vào domain Ubuntu
 16. Phiên bản Ubuntu 10.10 alpha mới ra lò
 17. How To Configure Software Raid5 In Ubuntu 8.04
 18. Install gcc gcc-c++ trên Unbuntu 10
 19. Xin hướng dẫn cài đặt Lamp cho Debian.
 20. Up kernel Ubuntu to 2.6.38 !
 21. Desktop Debian
 22. Hướng dẫn sử dụng tính năng Ghost Disk To Disk có sẵn trên ubuntu
 23. Hướng dẫn tăng tốc cài đặt phần mềm trên Ubuntu
 24. Hướng dẫn phục hồi mật khẩu đăng nhập Ubuntu/Linux mint
 25. Như này có phải là bị ddos không?