PDA

View Full Version : Backup & Restore System 1. Acronis True Image Home 2009 12 Build 9796
 2. Giới thiệu thiết bị lưu trữ gắn trực tiếp (DAS - Direct Attached Storage).
 3. Thiết bị lưu trữ DAS (Direct Attached Storage) là gì ?
 4. DAS (Direct Attached Storage)
 5. SAN (Storage Area Network)
 6. Tìm hiểu về công nghệ mạng Storage Area Network (SAN) là gì ?
 7. GIỚI THIỆU TOPOLOGY MẠNG SAN (Storage Area Network)
 8. Raid
 9. RAID trên Windows Server 2003 (phần 1)
 10. RAID trên Windows Server 2003 (Phần 2)
 11. Raid 5
 12. 10 công cụ backup của Linux
 13. Backup toàn bộ MySQL Databases
 14. Acronis : Lỗi Error returned while creating the volume shadow copy
 15. Lỗi khi backup dữ liệu ...
 16. Vui lòng trợ giúp vấn đề SQL server 2005
 17. RAID LSI tren Linux sever DELL R510
 18. read only tmp !
 19. Download file Backup nhanh trên server Linux
 20. Backup web server sang máy server khác.
 21. HowTo: Backup MySQL Databases, Web server Files to a FTP Server Automatically