PDA

View Full Version : MS SQL Server 1. Mã hoá trong SQL Server 2005
 2. Connect SQL Server với code ASPX
 3. Cách move database đến 1 driver HDD mới !
 4. Các bước để tạo và restore database MSSQL tương thích với db tạo trong control panel!
 5. Microsoft SQL Server Management Studio Express 2005 !
 6. Khắc phục lỗi database mssql (suspect)
 7. Kết nối database plesk từ desktop
 8. Enable remote connection to SQL Server 2005 Express
 9. Backup và khôi phục SQL 2008 – Phần 1
 10. Cài đặt SQL Server 2005
 11. Cách để đọc và phân tích Log hoạt động của Database trong MSSQL
 12. Lưu cất và phục hồi SQL Server
 13. Full Command MS SQL 2005 !
 14. MS SQL server không thể start ( Lỗi master.ldf )
 15. Script để sao lưu tất cả Database trong SQL Server
 16. Cài đặt ,nâng cấp MSSQl2005 khi đã tồn tại 1 phiên bản 2005 khác trên server !
 17. Dung lượng file Log phình to ra và cách khắc phục ( Shrink database)
 18. Sử dụng Plesk để kết nối tới Server DB
 19. Kích hoạt Remote Connection cho SQL Server 2008
 20. làm thế nào để đếm số connections của 1 db?
 21. restore db mssql từ xa mà không mất dbowner
 22. thống kê file dung lượng file log mssql để shrink
 23. SQL Server backup script
 24. Kết nối MSSQL 2008 từ xa
 25. Hướng dẫn backup, restore DB MS SQL trong plesk
 26. Lỗi Enable "clr enabled" configuration option.
 27. Xin các anh giúp em câu procedure về QLSV
 28. Làm sao shrink database
 29. SQL,HTML, Lap trinh
 30. Sql server 2008 r2 enterprise (x86, x64, ia64) - dvd (english) - fshare 1 link duy nh
 31. Partition table với quan hệ các bảng?
 32. Error: Microsoft SQL Server Shared Feature Directory (INSTALLSHAREDDIR, INSTALLSHARED
 33. Làm Sao Giảm Bớt Dung Lượng File LOG Của SQL Server
 34. Changing the name of your SQL Server !
 35. How To Repair A Suspect Database In MSSQL
 36. SQL SERVER – Changing Default Installation Path for SQL Server !
 37. SQL SERVER – Move Database Files MDF and LDF to Another Location !
 38. Mọi người ai rành chỉ giúp [CSDLPT]
 39. Mình gặp phải lỗi này với MS-SQL 2014