PDA

View Full Version : PostgreSQL  1. Cài đặt PostgreSQL trên Windows XP!
  2. Cài đặt pgAdmin3 trên CentOS 5
  3. Hướng dẫn cài đặt chung PostgreSQL cho toàn bộ các hệ OS unix !
  4. Tool Quản Trị Postgresql !
  5. How To Install and Use PostgreSQL on a CentOS VPS