PDA

View Full Version : Plesk CP For Window 1. Hướng dẫn sử dụng Plesk !
 2. Tạo tài khoản mail trong Plesk
 3. Cau hinh Forward mail trong Plesk
 4. Reset password admin Plesk
 5. Nâng cấp mssql2000 lên mssql2005 với plesk 7.5.4 !
 6. Khi account admin báo :" admin lockout ." !
 7. FAQ Newbie Plesk !
 8. set permission cho thư mục
 9. Khắc phục lỗi hỏi user/pass khi logon vào WEB
 10. Change IP cho Plesk tự động !
 11. Plesk xxxx for Windows: site preview and authentication problem
 12. Xoá database và xoá hosting trong plesk 7.5
 13. Lỗi Khi tạo 1 domain mới trong plesk control panel !
 14. Hướng dẫn sử dụng plesk 9 (Flash) !
 15. Cấu hình thay đổi băng thông(bandwidth) Plesk 9 !
 16. Cấu hình cho phép user tự set quyền (permissions) plesk 9 !
 17. Cách sử dụng Plesk Site Builder ?
 18. Upgrading MySQL in Plesk 7.5.x !
 19. Cách đăng nhập vào link quản trị plesk port 8443(IE & FireFox)
 20. Cài thêm Tomcat trong plesk 9 như thế nao?
 21. Remote Desktop bằng session hay console là gì ?
 22. Xóa domain không được lỗi "Table::select() failed: no such row in the table"
 23. Thay đổi pass admin quản trị control panel khi quên pass (plesk)
 24. làm thế nào để set up 1 site với plesk
 25. set up 1 site len host với plesk
 26. Cài đặt Plesk7.5 trên windows
 27. Thay đổi biểu tượng plesk (favicon) trên trình duyệt !
 28. [FIX] Unable to login to a domain via FTP
 29. Plesk : Managing Tomcat Web Applications
 30. Giúp mình nâng cấp cái server: php lên bản ổn định nhất
 31. Làm sao cấu hình Plesk để chạy joomla?
 32. Thêm Bớt băng thông (traffic) cho từng hosting trong plesk !
 33. setup Acronis in plesk
 34. Sysinfo.exe fails with error "C Exception: 3221225620"
 35. Mdaemon is restarted during a new domain creation
 36. Lỗi không ADD được USER MSSQL trong database
 37. Flesk có hổ trợ Zope không nhỉ ?
 38. hỏi về database trong plesk
 39. Domain hay email tạo bị lỗi trong plesk !
 40. Plesk application pool going down
 41. Lỗi toàn bộ hệ thống Plesk CP khi 1 domain sử dụng gặp lỗi
 42. Lỗi tạo domain trong Plesk 9.0.1
 43. Lỗi khi truy cập plesk khi truy cập yêu cầu xác minh?
 44. Thay đổi charset cho Horde Webmail khi cài Plesk với Mail Enable Standar
 45. Support !!!
 46. Changing the 'sa' password causes the Plesk control panel to generate SQL Logon error
 47. Khắc phục lỗi 550 Requested action not taken: mailbox unavailable or not local
 48. Backup du lieu & csdl voi plesk
 49. Thắc mắc về Traffic trong Plesk
 50. Web mail Client Horde
 51. Tính năng Firewall Trong Plesk
 52. Vấn đề rắc rối khi tạo Client Account trong Plesk
 53. Cần hổ trợ việc chuyển plesk sever sang sever mới
 54. Thắc mắc về Database PSA của thằng Plesk
 55. The domain is still suspended for the following reason: This user account and user's
 56. Tạo lại băng thông trong Plesk
 57. Xử lý Lỗi : The domain is still suspended for the following reason ....
 58. Hoi mua License Plesk ???
 59. Enable webmail plesk !
 60. Hướng dẫn ConnetionString asp.net
 61. Rename tren Plesk 9.0 va Plesk 9.3
 62. lỗi plesk
 63. help ! lỗi backup dữu liệu trong plesk 9.0.1
 64. Change Default Website for an IP address in Plesk
 65. Giúp về Plesk WIndows
 66. Plesk - Tạo domain trong cpanel nhưng không chạy được
 67. change virtual host location (plesk) !
 68. Fix lỗi add domain alias thiếu prefix www (plesk)
 69. How Do I Backup my Website Using Plesk Control Panel?
 70. Set Default Website cho một IP address in Plesk (IIS)
 71. Cách disable execute script cho một folder trong plesk
 72. Làm thế nào để theo dõi số lượng client kết nối tới các host mà plesk đang quản trị
 73. Thay đổi charset cho Horde Webmail khi cài Plesk với Mail Enable Standar
 74. error Confirm Restoration of Database Backup
 75. Giúp đỡ lỗi "The system cannot find the path specified" khi config trong Plesk
 76. error Traffic 0 B Webalizer web statistics is not being updated
 77. tắt statistics logs plesk cho từng domain !
 78. Không remove được domain trên Plesk
 79. [HELP] setup win2k3 với pdesk 9
 80. Help me cách tăng dung luong mailbox trong plesk enable mail
 81. [FIX] Custom permissions on subfolders in httpdocs get reset to default
 82. plesk : tạo dedicated pool cho mỗi site trong iis !
 83. Xử lý lỗi Plesk backup manage issue !
 84. [Help] Bị lỗi webmail trên plesk 9.3
 85. upgrade custom PHP 5 for Parallels Plesk Panel
 86. How do I set or disable the default site for an IP address?
 87. Cần mua Key PleskPanel
 88. Không gửi mail sau tạo account
 89. Lỗi restore ms sql server trên plesk 9.0.1
 90. Làm sao để em có thể up một website lên host của em?
 91. How to reset MySQL administrator’s password (Windows)
 92. làm sao kích hoạt ssh cho vps win
 93. Hỏi đáp - Về upload website lên hosting.
 94. Giúp đỡ về Plesk 9 for Windows
 95. Hướng dẫn sử dụng crontab !
 96. Thắc mắc Share key Plesk Control Pannel
 97. phục hồi cấu hình mail plesk từ database plesk !
 98. Lỗi khi add tên miền mới
 99. server plesk không kết nối được ftp