PDA

View Full Version : Những điều bạn cần biết về xung đồng hồ thực của CPU và bộ nhớ DDRhieple
06-02-2010, 07:49 PM
Bộ nhớ của hệ thống luôn luôn là rào cản để máy tính của chúng ta đạt được hiệu năng cực đại của nó . Nguyên nhân chính ở đâu là do bộ vi xử lí CPU luôn luôn chạy nhanh hơn bộ nhớ RAM của hệ thống và thương phải chờ để bộ nhớ RAM cung cấp dữ liệu . Trong thời gian chờ này CPU không làm gì cả ( trên thực tế trong thời gian chờ này CPU sẽ đi làm công việc khác ) . Một máy tính được gọi là hoàn hảo tức là tốc độ của bộ nhớ hệ thống RAM chạy nhanh như CPU .

Nhưng một tương lai xa thì bộ nhớ RAM sẽ chạy với tốc độ bằng tốc độ CPU . Ngỳa nay bộ vi xử lí chạy tốc độ hơn 3GHz và bộ nhớ RAM chạy tốc độ 400MHz ( hoặc lớn hơn 800 MHz ...)
Nhiều năm trước một quan điểm để tốc độ CPU và tốc độ của bộ nhớ RAM tương đồng về một khía cạnh nào đấy cho đến nay . Bộ vi xử lí có 02 tốc độ là một bên trong và một bên ngoài . Ví dụ người ta nói bộ vi xử lí tốc độ 3.2 có nghĩa là tốc độ bên trong của CPU là 3.2GHz và một tốc độ bên ngoài để sử dụng truy cập vào RAM .
Nhưng kỹ thuật ngày nay CPU chạy với tốc độ bên ngoài là 400MHz , 533MHz , 800MHz , 1066 MHz . Trong khi đó tốc độ của RAM thông thường trê nthị trường mới là 400 ( 533MHz với DDR2 )...

Bộ nhớ Dual Channel để cải tiến tốc độ của RAM , bởi vì nó là công nghệ nhân đôi .
Để sử dụng bộ nhớ Dual Channel , Mainboard của bạn phải hỗ trợ công nghệ này đồng thời bạn phải cắm 02 thanh RAM giống nhau .

Tốc độ Bus ngoài của bộ vi xử lí AMD
http://diendanmaychu.com/forum/attachment.php?attachmentid=34&stc=1&d=1265456965
Tốc độ RAM của hệ thống chạy nhanh hơn tốc độ xung nhịp bên ngoài CPU thì không vấn đề , nhưng vấn đề ở đây là tốc độ của RAM chạy thấp hơn tốc độ xung nhịp bên ngoài CPU là điều thường xảy ra .

Bộ vi xử lí của AMD sử dụng công nghệ gọi là DDR - Double Data Rate . Công nghệ này CPU sẽ truyền 02 dữ liệu trong một chu kỳ đồng hồ , thông thường truyền một dữ liệu trong một xung nhịp đồng hồ . Công nghệ này bắt đầu từ Athlon và sau đó Duron, Sempron và Athlon 64 .
Trên thực tế tốc độ xung nhịp đồng hồ không đúng như mọi người vẫn tưởng .
Ví dụ Athlon XP 3200+ nói rằng tốc độ xung nhịp bên ngoài là 400MHz nhưng trên thực tế nó là 200MHz và truyền 02 sô liệu trong một chu kỳ đồng hồ tương tự như tốc độ bên ngoài là 400MHz và truyền 01 số liệu trong một chu kì đồng hồ .

Từ khi tốc độ xung nhịp đồng hồ là thước đo về phần cứng của bộ vi xử lí thì người sử dụng cũng không thể biêt tốc độ truyền bao nhiêu dữ liệu trong môt jxung nhịp đồng hồ nên nhà sản xuất ghi tốc độ tương đương với tốc độ truyền một dữ liệu trong một xung nhịp đồng hồ .

Công thức tính toán giá trị thực như sau :

(Clock thực) x ( số của dữ liệu truyền trong một xung nhịp ) x 64 /8

64 là dùng 64 bits trong một đơn vị thời gian .
8 là 8bits --> 1 byte dữ liệu .

Trong tất cả bộ vi xử lí Athlon 64 dùng tốc độ xung nhịp bên ngoài là 400MHz .
Để biết tốc Bus của Athlon XP và Sempron bạn cần đọc sách hướng dẫn đi kèm .
Duron đạt được tốc độ 1.3GHz sử dụng tốc độ xung nhịp bên ngoài là 200MHz .
Trong khi kiểu từ 1.4GHz thì sử dụng 266MHz

External Clock Real Clock Maximum Transfer Rate
200 MHz 100 MHz 1,600 MB/s
266 MHz 133 MHz 2,100 MB/s
333 MHz 166 MHz 2,700 MBs
400 MHz 200 MHz 3,200 MB/s
Bạn cũng có thể chạy chương trình CPU-Z để xem tốc độ của Bus này . Chạy chương trình CPU-Z kiểm tra FSB và Bus SpeedTốc độ Bus ngoài của bộ vi xử lí Intel
http://diendanmaychu.com/forum/attachment.php?attachmentid=33&stc=1&d=1265456909
Bộ vi xử lí của Intel sử dụng kỹ thuật gọi là QDR - Quad Data Rate , truyền 04 số liệu trong một chu đồng hồ của xung nhịp .
Chính vì điều này mà tốc độ xung nhịp đồng hồ theo quảng cáo gấp 4 lần tốc độ xung nhịp đồng hồ thực . Nó thực sự là bí mật của Intel , nếu cho bộ vi xử lí High-end 1066MHz là sử dụng 400MHz x 4 hoặc 200MHz x 8 .
Do đó bộ vi xử lí Pentium 4 có Bus là 533MHz thì tốc độ thực của xung nhịp đồng hồ là 133MHz và 133MHz x 4 = 532 MHz .

Cũng giống như AMD , khi tốc độ xung nhịp đồng hồ là thước đo về phần cứng của bộ vi xử lí thì người sử dụng cũng không thể biêt tốc độ truyền bao nhiêu dữ liệu trong môt jxung nhịp đồng hồ nên nhà sản xuất ghi tốc độ tương đương với tốc độ truyền một dữ liệu trong một xung nhịp đồng hồ .

Công thức tính toán giá trị thực như sau :

(Clock thực) x ( số của dữ liệu truyền trong một xung nhịp ) x 64 /8

64 là dùng 64 bits trong một đơn vị thời gian .
8 là 8bits --> 1 byte dữ liệu .


External Clock Real Clock Maximum Transfer Rate
400 MHz 100 MHz 3,200 MB/s
533 MHz 133 MHz 4,264 MB/s
800 MHz 200 MHz 6,400 MBs
1,066 MHz 200 MHz (our guess) 8,528 MB/s
Bạn cũng có thể chạy chương trình CPU-Z để xem tốc độ của Bus này . Chạy chương trình CPU-Z kiểm tra FSB và Bus Speed

Tốc độ của bộ nhớ

Cũng tương tự như bộ vi xử lí Intel và AMD , trong bộ nhớ RAM trên thực tế tốc độ đồng hồ cũng không phải là tốc độ đồng hồ thực

Memory Tecnology Rated Clock Real Clock Maximum Transfer Rate

PC66 SDRAM 66 MHz 66 MHz 533 MB/s
PC100 SDRAM 100 MHz 100 MHz 800 MB/s
PC133 SDRAM 133 MHz 133 MHz 1,066 MB/s
DDR200 DDR-SDRAM 200 MHz 100 MHz 1,600 MB/s
DDR266 DDR-SDRAM 266 MHz 133 MHz 2,100 MB/s
DDR333 DDR-SDRAM 333 MHz 166 MHz 2,700 MB/s
DDR400 DDR-SDRAM 400 MHz 200 MHz 3,200 MB/s
DDR2-400 DDR2-SDRAM 400 MHz 200 MHz 3,200 MB/s
DDR2-533 DDR2-SDRAM 533 MHz 266 MHz 4,264 MB/s
DDR2-667 DDR2-SDRAM 667 MHz 333 MHz 5,336 MB/s
DDR2-800 DDR2-SDRAM 800 MHz 400 MHz 6,400 MB/s
Như vấn đề chúng ta đã nói ở trên hiệu quả cao nhất của hệ thống là tốc độ của bộ nhớ RAM và bộ vi xử lí là như nhau - Nó sẽ là tốt nếu bộ nhớ nhanh hơn tốc độ xung nhịp ngoài của CPU .
Hiện nay nếu bạn chạy với bộ vi xử lí là AMD thì bạn sẽ không gặp vấn đề .
Ví dụ nếu bạn có Athlon XP tốc độ xung nhịp bên ngoài 400MHz ( 3200MB/s ) và lắp đặt bộ nhớ DDR400 thì hệ thống của bạn sẽ làm việc tốt nhất vì cả CPU và RAM đều cùng một tốc độ 3200MB/s . Bạn dùng DDR Dual Channel sẽ tăng tốc độ hệ thống .

Nếu bạn chạy bộ vi xử lí của Intel thì bạn sẽ gặp vấn đề .
Ví dụ nếu bạn dùng Pentium 4 , 2.4GHz theo bản trên bạn cần tốc độ bộ nhớ là 4264MB/s thì theo giá trị này bọ nhớ RAM của bạn phải là DDR2-533 . Nếu bạn dùng bộ vi xử lí tốc độ cao hơn ví dụ 800MHz thì bộ nhớ tương ứng của bạn phải là DDR2-800 .
Đó là nguyên nhân tại sao mà Intel sử dụng DDR Dual Channel . Với kỹ thuật này băng thông của bộ nhớ tăng gấp đôi thì lúc đó tốc độ của bộ nhớ và tốc độ của bộ vi xử lí là như nhau .
Do vậy nếu bộ vi xử lí Intel mà bạn không dùng bộ nhớ Dual Channel thì sẽ làm giảm hiệu suất của hệ thống .

DDR Dual Channel

Trên cấu hình của DDR Dual Channel , bộ nhớ truy cập 128 bits trong một đơn vị thời gian thay vào 64 bits thông thường , bởi vậy tốc độ truyền tăng lên gấp đôi .
Chính vì thế mà trên Mainboard của mình , bạn cần có đặc điểm dùng 02 rãnh riêng biệt để cắm 02 thanh RAM giống nhau ( cùng dung lượng , cùng tốc độ , cùng hãng sản xuất , cùng kiểu ) .

Do vậy Dual Channel , tốc độ của bộ nhớ tăng lên gấp hai , bạn có thể kiểm tra bảng dưới đây :

Memory Rated Clock Maximum Transfer Rate Dual Channel Maximum Transfer Rate
DDR200 200 MHz 1,600 MB/s 3,200 MB/s
DDR266 266 MHz 2,100 MB/s 4,200 MB/s
DDR333 333 MHz 2,700 MB/s 5,400 MB/s
DDR400 400 MHz 3,200 MB/s 6,400 MB/s
DDR2-400 400 MHz 3,200 MB/s 6,400 MB/s
DDR2-533 533 MHz 4,264 MB/s 8,528 MB/s
DDR2-667 667 MHz 5,336 MB/s 10,672 MB/s
DDR2-800 800 MHz 6,400 MBs 12,800 MB/s
Nếu bộ vi xử lí của bạn là Pentium 4 , 2.4GHz thì tốc độ truyền tương ứng là 4264 MB/s nếu bạn có DDR Channel thì bạn chỉ cần cắm bộ nhớ DDR 333 là được .
Nếu Pentium 4 có 800MHz với tốc độ xung nhịp bên ngoài thì bạn chỉ cần cắm 02 thanh RAM DDR400 vào Dual Channel là được

Cài đặt DDR Dual Channel

Để sử dụng DDR Dual Channel với hiệu quả cao trên Mainboard của bạn phải có 02 khe cắm riêng biệt .
Nếu bạn sử dụng bộ vi xử lí dòng Athlon 64 thì phần điều khiển bộ nhớ được đính kèm theo CPU mà không cần Chipset . Do vậy mà DDR Dual Channel không phụ thuộc vào Mainboard mà phụ thuộc vào CPU .
Bộ vi xử lí Athlon 64 socket 754 không thể cấu hình được DDR Dual Channel
Bộ vi xử lí Athlon 64 socket 939 có kèm theo phần điều khiển DDR Dual Channel , như thế bộ vi xử lí sử dụng được cấu hình này .

Như trên đã nói nếu muốn Mainboard sử dụng được DDR Dual Channel thì trên Mainboard phải sử dụng Chipset . Ví dụ : Nếu là bộ vi xử lí AMD là nVidia nForce 2 và VIA KT880 . Nếu bộ vi xử lí là Intel thì Chipset là Intel 865, Intel 875, Intel 915, Intel 925, SiS 655 TX, SiS 655 FX, SiS 656, VIA PT880 , VIA PT894 hoặc một vài loại khác nữa .

Những nhà sản xuất Mainboard thường đặt màu của những khe cắm DDR Dual Channel để phân biệt . Thông thường là cài đặt trên chung một màu

:14: