PDA

View Full Version : xử lý lỗi MailEnablevô danh
19-08-2009, 05:15 PM
Một số trường hợp Mail Enable gửi google được nhưng 1 số domain khác thì khó chịu hơn không ổn định do ta cấu hình chưa chuẩn :
hãy mở Mail Enable lên cấu hình thêm như hình

http://img34.imageshack.us/img34/39/41909552.jpg