PDA

View Full Version : Cài đặt các dịch vụ thêm cho IIS!vô danh
19-08-2009, 05:17 PM
Setting -> control panel -> Add remove programs -> Application server ->
chọn ASP.NET (cài ASP1)
vào Internet information Service -> FTP service
->FrontPage 2002 Server
-> world wide web service -> Active Server

-Cài ASP2 vào microsoft để down bo dotnet.msi tương ứng về cài sẽ tích hợp vào IIS luôn .
-Cài ASP 3.x (ko tích hợp IIS mà sẽ do việc lập trình ở client chỉ việc tạo Spool trên IIS ASP3.x và cài bộ này từ site Mircosoft là xong)
-thêm định dạng Định dạng .flv
Với IIS của windows thì khai như sau :
1) Chọn site cần khai thêm định dạng .flv trong IIS hoặc có thể khai cho cả cụm các site, bấm chuột phải chọn "Properties"
2) Bên dưới Tab HTTP Headers , chọn "File Types" và chọn "New Type"
3) Đánh ".flv" là định dạng đuôi file và content type. là "video/x-flv"
4) Chọn "OK" và Restart lại IIS là ok