PDA

View Full Version : Cách cấu hình Frame work 2.0 , 3.5vô danh
19-08-2009, 05:27 PM
Để cấu hình 1 site chạy được frame work 2.0 và 3.5 thì làm như sau:
chú ý sau khi hoàn tất chỉ nhấn vào APPLY xong close cửa sổ không nhấn OK

http://img17.imageshack.us/img17/7537/41890146.jpg

buoc 2 :

http://img17.imageshack.us/img17/4213/87445514.jpg

Buoc 3:
http://img197.imageshack.us/img197/8455/17180778.jpg

Đối với IIS6 khác với IIS7 ,Dotnet 3.5 sẽ chạy trên nền 2.0 và bạn sẽ dùng code gọi đến các thư viện của nó ,chỉ nên tạo 1 spool 3.5 cho dễ quản lý các site sau này . Để kiểm tra server đã cài Dotnet3.5 hay chưa bạn có thể mở Add Remove Program trong Control panel ra để kiểm tra dịch vụ đã cài đặt
Chúc bạn thành công