PDA

View Full Version : Mdaemon - Đồng bộ contact giữa Web mail & Outlook Express (Microsoft Outlook)sniper
20-04-2011, 03:27 PM
Chúng ta sẽ sử dụng một tiện ích có sẵn trong Mdaemon là ComAgent để thực hiện điều này. Trước hết bạn cần download tiện ích này về và cài đặt dưới local, truy cập vào Web Mail tại http://IP:3000 chọn Options > ComAgent > Download the ComAgent Intaller. Qúa trình cài đặt bình thường


http://hinhso.com/out.php/i8964_md38.png

http://hinhso.com/out.php/i8963_md37.png

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất sẽ xuất hiện cửa sổ Alt-N ComAgent Preferences


http://hinhso.com/out.php/i8965_md43.png

Chọn tab Connections > chọn email > Edit


http://hinhso.com/out.php/i8966_md42.png

Nhập password và check Save password > OK > Connect
Chuyển sang tab Synchronization > Synchronize with this data provider: chọn Microsoft Outlook hoặc Outlook Express > Synchronize Now để bắt đầu tiến trình đồng bộ


http://hinhso.com/out.php/i8967_md40.png

http://hinhso.com/out.php/i8968_md41.png

Sang Microsoft Outlook kiểm tra


http://hinhso.com/out.php/i8969_md44.png