PDA

View Full Version : Các bước để tạo và restore database MSSQL tương thích với db tạo trong control panel!vô danh
19-08-2009, 05:34 PM
Đầu tiên bạn phải có quyền remote và thao tác được trên ứng dụng Microsoft Studio Managerment Express trên server .
Ví dụ : Bạn đã tạo 1 db là dbexample + user test và password tương ứng trên control panel hosting (Plesk,HC,Helm ....)
Và bạn có 1 file .bak (file restore ) dưới local

Bước 1 :
bạn cần upload file .bak lên 1 thư mục trên server (Mẹo: thư mục này nên xác định trước và cố định để có thể lưu tập trung quản lý các file .mdf và .ldf sau khi restore thành công) ,cách upload thì có rất nhiều cách download về hoặc dùng FTP để up lên server .
Bước 2 :
Bạn remote vào server mở Microsoft Studio Managerment Express lên -> tìm đến dbexample -> right click và chọn task -> restore -> database


http://hinhso.com/out.php/i3875_restore1.png

Khi đó sẽ xuất hiện 1 cửa sổ giao diện chương trình như hình


http://hinhso.com/out.php/i3876_restore2.png

Làm theo các bước như trên hình nhấn ok ,chuyển sang giao diện như hình :


http://hinhso.com/out.php/i3877_restore3.png

Làm các bước theo hướng dẫn ở hình trên ,Sau khi vào Options sẽ có hình sau


http://hinhso.com/out.php/i3878_restore4.png

Check overwrite nếu bạn restore lần 2 ,không cần check nếu bạn restore lần đầu .Nhấn Ok và đợi tiến trình restore xong 100% báo finish
Xong các bước này bạn đã restore thành công dữ liệu lên db của server rồi đấy .
Tiếp theo là bước map user vào db trên ,như vd trên đặt giả thiết bạn đã tạo user test trong control panel rồi khi đó vào mục security của Microsoft Studio Managerment Express ,lưu ý là nó nằm ngang cấp với mục Database -> Chọn login -> chọn user : test -> right click user test - > Properties sẽ có giao diện như hình


http://hinhso.com/out.php/i3880_restore5.png
Chọn User Mapping và làm theo các bước hướng dẫn ,nhấn ok sau khi hoàn tất .Như vậy bạn đã có 1 db hoàn chỉnh với user tương ứng bạn đã tạo trong control panel ,sau này bạn có thể xóa sửa quản lý db trên trong control panel mà không cần phải remote vào server thêm
Chú ý : File backup ở local không nên đặt user trùng với user tạo trong control panel

Chúc bạn thành công