PDA

View Full Version : Mail MDaemon gui attached file 4MB ra yahoo ko duocdmhung
27-04-2010, 12:02 PM
Chào các bạn.

Hiện tại Mail Server cua cty em hoạt động bình thường, chỉ mỗi cái lỗi là khi user gửi 1 mail có attached file có dung lượng 4MB trở lên ra mail Yahoo thì không gửi được. Nhưng gửi qua gmail thi lại OK, mail không gửi được cứ nằm ở mục Retry Queue của mail Server (MDaemon), nó cứ chạy đến 99% là lại reset trở lại 1%, không gửi đi được, các mail dưới 4MB thì gửi OK hết. Mong các thầy và các bạn giúp.

Mdaemon Log :

Wed 2010-04-14 12:29:23: Attempting SMTP connection to [66.94.236.34:25]
Wed 2010-04-14 12:29:23: Waiting for socket connection...
Wed 2010-04-14 12:29:24: * Connection established (10.1.1.2:50504 -> 66.94.236.34:25)
Wed 2010-04-14 12:29:24: Waiting for protocol to start...
Wed 2010-04-14 12:29:24: <-- 220 mta1102.mail.mud.yahoo.com ESMTP YSmtp service ready
Wed 2010-04-14 12:29:24: --> EHLO mail.abc.com.vn
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250-mta1102.mail.mud.yahoo.com
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250-8BITMIME
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250-SIZE 41943040
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250 PIPELINING
Wed 2010-04-14 12:29:25: --> MAIL From:<user1@abc.com.vn> SIZE=2495653
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250 sender <user1@abc.com.vn> ok
Wed 2010-04-14 12:29:25: --> RCPT To:<user2@yahoo.com>
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250 recipient <user2@yahoo.com> ok
Wed 2010-04-14 12:29:25: --> DATA
Wed 2010-04-14 12:29:26: <-- 354 go ahead
Wed 2010-04-14 12:29:26: Sending <c:\mdaemon\queues\remote\retry\pd90000000252.ms g> to [66.94.236.34]
Wed 2010-04-14 1216: Transfer Complete
Wed 2010-04-14 1217: Socket connection closed by the other side (how rude!)
Wed 2010-04-14 1217: This message is 0 days old; it has 2 days left to get delivered
Wed 2010-04-14 1217: SMTP session terminated (Bytes in/out: 1884/19966224)

Hiện tại cty mình đang dùng 1 đường lease line 256Kbps của VDC dùng riêng cho mail, mình không biết yahoo có hạn chế dung lượng không nữa, mà mình thấy một số mail server khác gửi cho yahoo.com với attached file dung lượng lớn đều ok. Không biết phải đường truyền chậm nên việc kết nối với yahoo lâu nên bị Yahoo closed session không nữa


Yahoo M : duongmanhhung2000

Thanks :59:

vô danh
27-04-2010, 05:05 PM
Chào các bạn.

Hiện tại Mail Server cua cty em hoạt động bình thường, chỉ mỗi cái lỗi là khi user gửi 1 mail có attached file có dung lượng 4MB trở lên ra mail Yahoo thì không gửi được. Nhưng gửi qua gmail thi lại OK, mail không gửi được cứ nằm ở mục Retry Queue của mail Server (MDaemon), nó cứ chạy đến 99% là lại reset trở lại 1%, không gửi đi được, các mail dưới 4MB thì gửi OK hết. Mong các thầy và các bạn giúp.

Mdaemon Log :

Wed 2010-04-14 12:29:23: Attempting SMTP connection to [66.94.236.34:25]
Wed 2010-04-14 12:29:23: Waiting for socket connection...
Wed 2010-04-14 12:29:24: * Connection established (10.1.1.2:50504 -> 66.94.236.34:25)
Wed 2010-04-14 12:29:24: Waiting for protocol to start...
Wed 2010-04-14 12:29:24: <-- 220 mta1102.mail.mud.yahoo.com ESMTP YSmtp service ready
Wed 2010-04-14 12:29:24: --> EHLO mail.abc.com.vn
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250-mta1102.mail.mud.yahoo.com
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250-8BITMIME
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250-SIZE 41943040
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250 PIPELINING
Wed 2010-04-14 12:29:25: --> MAIL From:<user1@abc.com.vn> SIZE=2495653
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250 sender <user1@abc.com.vn> ok
Wed 2010-04-14 12:29:25: --> RCPT To:<user2@yahoo.com>
Wed 2010-04-14 12:29:25: <-- 250 recipient <user2@yahoo.com> ok
Wed 2010-04-14 12:29:25: --> DATA
Wed 2010-04-14 12:29:26: <-- 354 go ahead
Wed 2010-04-14 12:29:26: Sending <c:\mdaemon\queues\remote\retry\pd90000000252.ms g> to [66.94.236.34]
Wed 2010-04-14 1216: Transfer Complete
Wed 2010-04-14 1217: Socket connection closed by the other side (how rude!)
Wed 2010-04-14 1217: This message is 0 days old; it has 2 days left to get delivered
Wed 2010-04-14 1217: SMTP session terminated (Bytes in/out: 1884/19966224)

Hiện tại cty mình đang dùng 1 đường lease line 256Kbps của VDC dùng riêng cho mail, mình không biết yahoo có hạn chế dung lượng không nữa, mà mình thấy một số mail server khác gửi cho yahoo.com với attached file dung lượng lớn đều ok. Không biết phải đường truyền chậm nên việc kết nối với yahoo lâu nên bị Yahoo closed session không nữa


Yahoo M : duongmanhhung2000

Thanks :59:

Vì gởi cho gmail được nên trên Mail server của bạn không giới hạn gởi nhận .
Còn lại trường hợp là Network VDC giới hạn dung lượng qua yahoo (ít xảy ra)
Yahoo chặn lưu lượng riêng từ IP server của bạn (vì nhiều lý dó ,chạy local ,chưa có ptr ,hoặc bị report spam .v.v)
Bạn thử test bằng cách dùng gmail gửi đến cho yahoo xem sao .Nhớ là dùng SMTP nhé ko dùng webmail .
ping 66.94.236.34
telnet 66.94.236.34 25

dmhung
29-04-2010, 12:42 PM
Deu OK het bro oi, cho minh hoi cach lien lac voi yahoo ve viec nay duoc ko vay.

Vao dia chi nao hoac email la gi. Thanks...

vô danh
29-04-2010, 04:27 PM
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/abuse/abuse.html?last_url=http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/abuse/index.html
Hiện tại mình chỉ thấy có thể contact được ở đây mà thôi

dmhung
04-05-2010, 05:50 PM
Some helps :

This has been an ongoing problem sending large attachments (over 2mb) to yahoo accounts since around February. We have had no luck in resolving this issue. You can search other posts using "yahoo" as a keyword. I have tried to contact Yahoo regarding this issue with no luck.Some of us have had success with adjusting the value of 'SendBufferSize' in the MDaemon.ini file - it's within the section called [Special]. By default, SendBufferSize is set to 0 which means it uses the OS default. But increasing this value to something else can result in faster speeds for sending emails out from MDaemon. The maximum value you can change it to is 262144 (I think it should be a multiple of 1024).

And when I changed it to 262144 on my server and ran some before/after tests, I found that my MDaemon was able to send emails to Yahoo up to four times faster! Before changing this I got speeds to Yahoo of 30 KB/s, and after changing this I got sustained speeds of around 115 KB/s to Yahoo. This resolved my problem with Yahoo dropping the connection on me when I tried to send larger emails to Yahoo. So it seems Yahoo's problems are related to the length of time it takes to send them the message - probably their timeout values are too low or something.

Arvel described this setting as follows:

--------------
What this setting does is set the SO_SNDBUF size on the sockets MDaemon uses. This increases throughput by making the application block less often to fill buffers.

SO_SNDBUF changes the send socket buffer size. Increasing the send socket buffer size allows a user to send more data before the user's application will block, waiting for more buffer space.

NOTE: Increasing buffer size to send larger portions of data before the application blocks may increase throughput, but the best method of tuning performance is to experiment with various buffer sizes.

You can increase a stream socket's buffer size at any time, but decrease it only prior to establishing a connection. The maximum buffer size for stream sockets is 262144 bytes.
--------------

The other thing that can help with sending emails to Yahoo is to tell MDaemon to only allow a limited number of connections to each remote IP address at the same time. This setting is found on the Default Domain & Settings panel, within the "Sessions" tab there - it's the one called "Maximum simultaneous connections to any single IP". If you set that to something low, like 2 or 4, then MDaemon won't be able to send lots of emails to Yahoo's IPs at the same time, and this can help a little bit - but bearing in mind that Yahoo does have multiple IP addresses it accepts mail on. Unfortunately there's no way to group all of Yahoo's IP addresses together for the purpose of this setting.

admin
08-05-2010, 09:43 AM
Căng nhỉ những mánh này làm được 1 thời gian thôi ,chủ yếu là do các người dùng cuối của việt nam bị nhiễm virus nhiều quá năm vừa rồi nó flood yahoo nhiều quá nên mới dẫn đến tình trạng như vậy không biết bao giờ mới đến gmail .Chủ yếu là do range IP việt nam không còn được yahoo cho là đáng tin cậy:57:

lotusvn
28-10-2010, 09:20 AM
Thường nếu check IP không bị spam thì có thể do băng thông đó bạn, thường thì những email gửi đến yahoo qua chậm nó sẽ chặn lại bạn thử test một email và xem tốc độ đường truyền tại thời điểm test là bao nhiêu ?

vô danh
28-10-2010, 10:27 AM
Ý của bạn nêu ra cũng đúng ,yahoo nó sẽ test network quốc tế của bạn tại thời điểm đó ,vì nếu network thấp mà gửi file M lớn đến yahoo sẽ chiếm 1 session của ct email phía yahoo .Lúc đó kết nối của bạn sẽ bị reset lại và mail bị trả về ,cách tốt nhất là nên đăng ký gói có network quốc tế cao >2MB .

pmt7679
03-11-2010, 03:32 PM
Cái này mình nghĩ là do đường truyền bạn ah, trước bên mình cũng vậy, gửi qua gmail ko sao qua yahoo thì bị lỗi này, mấy hôm sau thì bình thường trở lại. Bực nhất là thỉnh thoảng yahoo lại chặn ko cho gửi mail từ mdeamon qua yahoo vì nó nghi spam, qua gmail chẳng có vấn đề gì !