PDA

View Full Version : Reset password Domain Administrator trên Domain Controller Windows 2008 R2 Enterprisevichou
12-07-2011, 08:44 AM
Là một người quản trị mạng máy tính (administrator) của một hệ thống không ít thì cũng nhiều lần chúng ta cũng đã từng gặp lỗi sau (hình 01). Đây là thông báo người dùng nhập sai password nên không thể logon vào hệ thống được. Nếu đây là người dùng cuối, ta có thể dùng tài khoản administrator để reset password cho họ. Nhưng nếu đây là tài khoản administrator thì làm sao? Với 1 vài tool reset password có trong Hiren's boot CD cũng có thể reset được password của administrator. Tuy nhiên, bài viết này hướng dẫn reset password của domain administrator trên máy Domain Controller Windows Server 2008 R2 Enterprise mà không dùng đến Hiren's boot CD mà dùng ngay đĩa cài đặt Windows Server 2008 R2 Enterprise.

http://msopenlab.com/lab/win2k8/ad_passwd/picture001.jpg

B1. Bỏ đĩa DVD cài đặt Windows Server 2008 R2 Enterprise vào máy và khởi động từ đĩa DVD, chọn Next

http://msopenlab.com/lab/win2k8/ad_passwd/picture002.jpg

B2. Chọn Repair your computer

http://msopenlab.com/lab/win2k8/ad_passwd/picture003.jpg

B3. Chọn Next

http://msopenlab.com/lab/win2k8/ad_passwd/picture004.jpg

B4. Chọn Command Prompt

http://msopenlab.com/lab/win2k8/ad_passwd/picture005.jpg

B5. Gõ lệnh như hình

http://msopenlab.com/lab/win2k8/ad_passwd/picture006.jpg

B6. Chọn Restart để khởi động lại máy

http://msopenlab.com/lab/win2k8/ad_passwd/picture007.jpg

B7. Click chuột vào biểu tượng góc tay trái dưới hoặc dùng phím tắt Windows + U

http://msopenlab.com/lab/win2k8/ad_passwd/picture008.jpg

Một màn hình command promp xuất hiện

http://msopenlab.com/lab/win2k8/ad_passwd/picture009.jpg

B8. Gõ lệnh như hình. Lệnh này đặt lại password cho administrator là P@ssword

http://msopenlab.com/lab/win2k8/ad_passwd/picture010.jpg

B9. Đăng nhập administrator với password mới sẽ thành công.

http://msopenlab.com/lab/win2k8/ad_passwd/picture011.jpg

Nguồn sưu tầm

tienpt
13-07-2011, 05:08 PM
Big thanks! Cái command này, trong recovery console của windows 2k3 & windows xp, dùng được bạn nhỉ? mình chưa làm, nhưng nghĩ là được :eek: