PDA

View Full Version : Setup Zend Optvô danh
21-08-2009, 10:34 AM
ssh vào
# cd /scripts
# ./installzendopt
làm theo hướng dẫn tiếp theo là OK