PDA

View Full Version : code lấy IP user truy cập webadmin
21-08-2009, 11:55 AM
dim clientIp, servIP
clientip = request.servervariables("remote_addr")
Servip = request.servervariables("local_addr")

hoangvu
08-06-2010, 07:00 PM
:50:khùng hả mày

Ban nick đó nha. :51: chửi thành viên khác là vi phạm đó nha, :07: