PDA

View Full Version : Microsoft SQL Server Management Studio Express 2005 !vô danh
26-08-2009, 11:27 AM
Microsoft SQL Server Management Studio Express (SSMSE) is a free, easy-to-use graphical management tool for managing SQL Server 2005 Express Edition and SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services.
Download (http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=en)

Công Dụng :
Đối với 1 số control panel window việc backup restore sẽ bất tiện và không thân thiện nếu không quen xử dụng ,bạn có thể cài chương trình này để kết nối từ xa đến db server với IP và user pass connect db của mình ,chạy lệnh script hoặc ra lệnh backup ...
Note : để cài đặt bạn cần cài thêm gói MSXML6 trước tại :
Download MSXML6 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=993c0bcf-3bcf-4009-be21-27e85e1857b1)

hidenmagic
27-08-2009, 10:46 AM
có cách nào để backup và restore từ xa luôn ko admin?
chứ dùng tool này đâu có restore được đâu?

canvu
29-09-2009, 08:30 PM
từ database local, bạn phát sinh 1 file .sql rồi query.

hidenmagic
07-10-2009, 11:02 AM
nếu vậy user có cần set quyền gì không?

vô danh
14-12-2009, 04:13 PM
để có thể quản trị SQL Server 2005 bạn cần cài đặt thêm Microsoft SQL Server Management Studio Express download link post ở bài đầu

Sau khi vào trang web trên bạn download file SQLServer2005_SSMSEE.msi (khoảng 38MB) và cài đặt vào máy tính. Khi đã cài xong thì vào menu Start -> Microsoft SQL Server 2005 -> SQL Server Management Studio Express để chạy chương trình, bạn có thể đăng nhập bằng cách dùng bằng cách dùng quyền của Windows hoặc nhập username và mật khẩu (sau khi đã tạo user hoặc dùng user sa).

http://www.blogthuthuat.com/wp-content/uploads/2008/05/sql2005.jpg


Giao diện quản trị của Microsoft SQL Server Management Studio Express khác nhiều so với SQL Server 2000 và cũng ít chức năng hơn, mặc dù vậy khá là dễ sử dụng nếu như bạn đã từng dùng qua SQL Server 2000.


http://www.blogthuthuat.com/wp-content/uploads/2008/05/sql2005_2.jpg

Trong trường hợp bạn chưa cài Visual Studio 2008 mà muốn “ngắm nhìn” SQL Server 2005 thì bạn hãy vào link sau đây và download Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services (file SQLEXPR_ADV.EXE khoảng 234MB). Lưu ý là bản này đã có sẵn Microsoft SQL Server Management Studio Express vì thể bạn không cần phải download file SQLServer2005_SSMSEE.msi ở trên nữa