PDA

View Full Version : Desktop Debianlongphysics
11-12-2011, 07:52 PM
Ai biết cách nào để tạo các hiệu ứng đẹp mắt trong debian 6.0 không vậy. Hic. Mình tìm mãi mà không ra :frown::frown::frown: