PDA

View Full Version : Thông báo tên miền quôc tế với bộ Thông tin và truyền thông?!hoangvu
07-11-2010, 08:57 AM
Đây là 1 thông báo mẫu:


quanlytenmienquocte@vnnic.net.vn to me
show details 10:50 PM (4 hours ago)

Kính gửi chủ thể: Nguyen Thanh A

Quý chủ thể đang sử dụng tên miền quốc tế: vnprint.net

- Theo tinh thần của quy định tại Điều 23 - Luật Công nghệ thông tin: Tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền quốc tế phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website www.thongbaotenmien.vn (http://www.thongbaotenmien.vn).

- Sử dụng tên miền quốc tế mà chưa thông báo hoặc thông báo thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 11 - Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Vậy chúng tôi thông báo để Quý chủ thể lưu ý, rà soát, thực hiện việc thông báo trên Website www.thongbaotenmien.vn (http://www.thongbaotenmien.vn) tất cả các tên miền quốc tế mà mình đã đăng ký, sử dụng.

Nếu tên miền đã được Quý chủ thể thông báo sử dụng thì Quý chủ thể lưu ý cập nhật kịp thời các thông tin liên hệ mỗi khi có sự thay đổi, đảm bảo thông tin thông báo trên mạng là chính xác.

Trân trọng thông báo./.
Thanh tra viênGiải đáp:

Đây là quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, áp dụng với các tên miền quốc tế đăng ký và sử dụng tại VN.
Chỉ là 1 biện pháp quản lý internet của nhà nước.

Bạn có thể an tâm đăng ký/thông báo mà không phải mất phí hay gì thêm.
Do đây là quy định chung và bắt buộc, nên tốt nhất quý khách hãy đăng ký tránh rắc rối sau này.
Để thông báo quý bạn vào: thongbaotenmien.vn (http://www.thongbaotenmien.vn/)
Do quá trình đăng ký/thông báo có yêu cầu nhập các thông tin liên hệ, mục đích sử dụng tên miền...
Phần này bạn nắm rõ, nên tốt nhất bạn chủ động đăng ký ngay (không cần yêu cầu nhà đăng ký tên miền làm giúp) để tránh sót.
Hướng dẫn thông báo tên miền :


http://ca8.upanh.com/15.808.20097390.XF40/0711201074026sa.gif


http://ca5.upanh.com/15.808.20097391.4RR0/0711201074036sa.gif


http://ca6.upanh.com/15.808.20097392.GFr0/0711201074049sa.gif
Đăng ký xong. Hãy vào tra cứu lại:

http://ca7.upanh.com/15.808.20097393.zWr0/0711201073917sa.gif