PDA

View Full Version : Sql server 2008 r2 enterprise (x86, x64, ia64) - dvd (english) - fshare 1 link duy nhecompc
20-08-2012, 01:39 PM
Chào các bạn
Mình là 1 tín đồ của SQL server
lang thang trên mạng tìm bản SQL Server 2008 R2 Enterprise toàn link torrent, hoặc link mediafire tốc độ không cao
Đây là bản mình up lên Fshare.vn ,chỉ cần 3k/ngày là bạn có tài khoản vip, kéo nhanh chừng 25p là xong
Ko cần điền key khi cài đặt
Link tải file: http://www.fshare.vn/file/TRMK0DHY0T
Mật khẩu tải file: ecompc

Hướng dẫn cài đặt:

SQL Server 2008 R2 là phiên bản mới nhất của SQL Server tích hợp các tính năng doanh nghiệp thông minh cùng các nền tảng từ trung tâm dữ liệu đến điện toán đám mây và khả năng mở rộng hệ thống cấp doanh nghiệp.

Sau đây là các bước cài đặt SQL Server 2008 R2

Sau khi download bạn chạy file Setup.exe

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_04%20Dec.%2023%2009.26.jpg

Bạn chọn New Installation or add features an existing installation nếu Server của bạn không chạy Cluster

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_01%20Dec.%2023%2009.25.jpg

Setup đang kiểm tra các hỗ trợ cài đặt, nếu 1 trong số chúng bị lỗi bạn cần phải kiểm tra lại, sau khi hoàn tất bạn Click Next

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_02%20Dec.%2023%2009.25.jpg

Cấu hình để cài đặt riêng SQL Server 2008 R2 hoặc bạn cài cho hệ thống SharePoint Server, Click Next

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_03%20Dec.%2023%2009.26.jpg

Bạn chọn các tùy chọn để cài đặt

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_06%20Dec.%2023%2009.26.jpg

Setup đang tiến hành kiểm tra hệ thống của bạn, nếu 1 trong số chúng bị lỗi bạn cần phải xem lại

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_07%20Dec.%2023%2009.27.jpg

Lựa chọn Instance cho SQL Server 2008 R2 (do máy mình đang cài sẵn SQL Server 2005 SP3 nên mình lấy Instance là SQLServer2008)

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_08%20Dec.%2023%2009.27.jpg

Kiểm tra các yêu cầu cài đặt ổ cứng

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_09%20Dec.%2023%2009.27.jpg

Chọn account để chạy các dịch vụ của SQL Server 2008 R2 (mình thường hay để account của Network Service)

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_10%20Dec.%2023%2009.27.jpg

bạn chọn Authentication Mode (nên để ở Mixed Mode và set password cho nó)

Lựa chọn Administrator cho SQL Server: bạn có thể chọn user khác tại nút Add... hoặc để account hiện tại bằng cách click vào Add Current User

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_11%20Dec.%2023%2009.29.jpg

Config account cho Analysis Services cũng tương tự như bước trên bạn có thể add user khác hoặc Add current user.

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_12%20Dec.%2023%2009.29.jpg

Bạn có gửi thông tin lỗi trong quá trình cài đặt về cho Microsoft không?

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_13%20Dec.%2023%2009.29.jpg

Click Next

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_14%20Dec.%2023%2009.29.jpg

Sẵn sàng cài đặt, click Next

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_15%20Dec.%2023%2009.29.jpg

Đang tiến hành cài đặt

http://dev.meotom.net/Uploads/admin/2011/1/7/ScreenHunter_16%20Dec.%2023%2009.56.jpg

Cài đặt hoàn tất.