PDA

View Full Version : Hướng dẫn sử dụng Domain riêng cho google sitenghiabui
14-02-2014, 06:54 PM
Đầu tiên phải add Domain vào google site của bạn bằng công cụ Google Web Master Tool , Vào trang : www.google.com/webmasters/tools
http://i272.photobucket.com/albums/jj165/nghiabuipa/1_zps85321af5.png (http://s272.photobucket.com/user/nghiabuipa/media/1_zps85321af5.png.html)

Xác minh trang web :
http://i272.photobucket.com/albums/jj165/nghiabuipa/2_zpsd10ee9c2.png (http://s272.photobucket.com/user/nghiabuipa/media/2_zpsd10ee9c2.png.html)

Chọn như hình trên, copy mã đoạn và chèn vào DNS như sau :
http://i272.photobucket.com/albums/jj165/nghiabuipa/3_zpse5857cc8.png (http://s272.photobucket.com/user/nghiabuipa/media/3_zpse5857cc8.png.html)

Thêm bản ghi TXT . Sau đó quay trở lại trang Google webmaster tool nhấn nút " XÁC MINH "
http://i272.photobucket.com/albums/jj165/nghiabuipa/4_zps561ec15d.png (http://s272.photobucket.com/user/nghiabuipa/media/4_zps561ec15d.png.html)

Vào trang quản lý Google site của bạn : thêm trang web vào trong ô.
http://i272.photobucket.com/albums/jj165/nghiabuipa/5_zps7b9010fc.png (http://s272.photobucket.com/user/nghiabuipa/media/5_zps7b9010fc.png.html)
http://i272.photobucket.com/albums/jj165/nghiabuipa/6_zpsafd33fa3.png (http://s272.photobucket.com/user/nghiabuipa/media/6_zpsafd33fa3.png.html)

Vậy là xong, chờ khoảng 10-15 phút sau cho google xác nhận.

seovip1
18-03-2016, 03:37 AM
thanks chủ thớt chia sẻ nhé