PDA

View Full Version : Hosting mới nhất 2018 Gói cước 0vnd không điều kiện!!!hostingnhanh
02-03-2018, 09:36 AM
Hosting mới nhất 2018
Gói cước 0vnd không điều kiện
PHP 7.1 nhanh hơn x3 lần
ASP.NET 4.5
Database MySQL/MSSQL 2016 siêu tốc
FTP SSL
Hỗ trợ thống kê truy cập web
Free SSL
Đăng ký tự động kích hoạt
Dựng website trong 05 phút
Support tốt nhất thị trường

Xây dựng hoặc chuyển website đến HostingNhanh ngay hôm nay để nhận ưu đãi tối đa.
Xem thêm tại: hostingnhanh.com