PDA

View Full Version : Setup local Repository Mirror cho Ubuntu 9.04lelongt1k4
02-10-2009, 01:00 AM
Hiện nay hệ điều hành Ubuntu đang được rất nhiều người dùng vì tính dễ dùng của nó cũng như sự hỗ trợ từ phía cộng đồng nguồn mở và phía công ty chủ quản. Hệ điều hành này hộ trợ người dùng rất nhiều phần mềm thông qua lệnh apt-get, tuy nhiên khi cài theo cách này thì tất cả các gói sẽ được tải về từ các mirror trên thế giới, ở việt nam hiện nay đã có một vài mirror, nhưng đôi khi lại quá tải khiến việc truy cập diễn ra không thuận tiện. Vì vậy nếu công ty bạn mà có nhiều người dùng ubuntu thì một ý tưởng hay là hãy thiết lập một local repository mirror riêng cho công ty bạn, hay bạn cũng có thể gia nhập và danh sách mirror của Ubuntu để public cho cộng đồng nếu như bạn đang sở hữu một server đang đặt tại một DC nào đó trong nước. Và để làm được điều này server của bạn cần ổ cứng lớn một chút, chừng 150-200GB và ở đây tôi config cho bản 32bit (i386)

Sau đây là các bước thiết lập:

Chúng ta sẽ dùng bản Ubuntu server 9.04 để làm sever mirror.

1. Cài đặt apt-mirror:


apt-get install apt-mirror


2. Tiếp theo chúng ta cấu hình cho mirror list, dùng lệnh:


vi /etc/apt/mirror.list


Nội dung của file được sửa như sau:


############# config ##################
#
# set base_path /var/spool/apt-mirror
#
# if you change the base path you must create the directories below with write privileges
#
# set mirror_path $base_path/mirror
# set skel_path $base_path/skel
# set var_path $base_path/var
# set cleanscript $var_path/clean.sh
# set defaultarch <running host architecture>
set nthreads 20
set _tilde 0
#
############# end config ##############

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty-proposed main restricted universe multiverse

deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty-proposed main restricted universe multiverse

clean http://archive.ubuntu.com/ubuntu


3. Giờ chúng ta cần đồng bộ giữ liệu server của mình với Server của ubuntu. Theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta nên làm vào ban đêm vì lượng dữ liệu tải về là khá lớn, hơn 50GB. Lệnh để đồng bộ là:


apt-mirror /etc/apt/mirror.list

Và để cho kho của mình luôn được cập nhật mọi người nên đưa lệnh trên vào crond để chạy tự động hàng ngày.

4. Tiếp theo chúng ta cần cài đặt apache để public file:


apt-get install apache2


Cấu hình lại đường dẫn để public:


cd /var/www

ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/archive.ubuntu.com/ubuntu/ ubuntu


Đến đây chúng ta đã cơn bản cấu hình xong cho server, giờ ta chỉ việc cấu hình lại cho các máy trạm nữa là được. Giả sử server bản trong mạng LAN có IP là 192.168.1.5 hay từ ngoài internet bạn có thể vào domain abc.com được trỏ đến server thì chúng ta cần cấu hình như sau:

Mở file /etc/apt/sources.list

Chúng ta cần thay những đường dẫn dạng *.ubuntu.com thành http://ipserver

ví dụ như:


deb http://192.168.1.5/ubuntu jaunty universe
deb-src http://192.168.1.5/ubuntu/ jaunty universe
deb http://192.168.1.5/ubuntu/ jaunty-updates universe
deb-src http://192.168.1.5/ubuntu/ jaunty-updates universe


Sau đó ta tiến hành cài đặt các gói bình thường, lúc này chúng ta sẽ thấy tốc độ rất nhanh.