PDA

View Full Version : Game for Ubuntulelongt1k4
02-10-2009, 01:03 AM
1.Battle For Wesnoth (http://www.wesnoth.org/)


http://img263.imageshack.us/img263/1113/wesnothkx8.jpg

Cài đặt

sudo aptitude install wesnoth

2.Nexuiz (http://www.alientrap.org/nexuiz/)


http://img227.imageshack.us/img227/5039/nexuizrn6.jpg

sweet8x
24-05-2010, 12:25 AM
íntall chơi làm sao hả bạn ?

lelongt1k4
25-05-2010, 02:29 AM
Trong mỗi game đều có phần help, hoặc bạn có thể dùng Google Search..