PDA

View Full Version : website không chạy khi upload lên hostparis_spring
22-02-2011, 09:56 AM
chào các bro,

sau khi cài xong cpanel em vào WHM http://ip:2086 tạo một account và vào http://ip:2082 có upload một file index.html lên thư mục public_html, nhưng test thì không chạy, tìm hoài không có cách khắc phục ,anh em chỉ giúp dùm mình nhé. cam ơn

đây là nội dung code trang index.html
<html>
<body bgcolor="orange">
<p>welcome!!</p>
</body>
</html>

hidenmagic
22-02-2011, 03:27 PM
bạn thử rename index.html thành index.htm xem sao

paris_spring
22-02-2011, 03:42 PM
cám ơn bạn đã quan tâm topic của mình, mình mới rename thành index.htm mà vẫn không chạy, không biết bạn còn cách nào khác không?

vô danh
22-02-2011, 03:59 PM
Bạn vào 2086 ,serivces status xem httpd có đang chạy hay không ? Nhiều khi cài chưa hoàn tất gây lỗi

paris_spring
22-02-2011, 05:31 PM
chào anh bạn có biet danh "vo danh ", rat cam on ban, minh vao sever status thì apache báo lổi "
Failed to receive status information from Apache.
Unable to connect to local httpd server." khi cài cpanel thì mình không yum istall httpd httpd-devel được nửa, bay giờ mình cài lại cpanel hay sao , mong bạn giúp đở

paris_spring
22-02-2011, 07:55 PM
chào,
cám ơn tất cả anh em, mình đã khắc phục thành công!!!, chạy lại lệnh sh latest ,nó sẽ setup lại những component thiếu trong quá trình cài cpanel

vô danh
23-02-2011, 02:41 PM
Thực ra bạn chỉ cần chạy lệnh
/scripts/upcp --force
Nó sẽ cập nhật bạn chạy file kia là cài mới nếu có dữ liệu thì sẽ mất hết