PDA

View Full Version : SAN (Storage Area Network)quanmaster
25-01-2010, 06:20 PM
SAN (Storage Area Network)

Một mạng riêng cho lưu trữ được xây dựng để kết nối các máy chủ với các hệ thống lưu trữ như dãy đĩa và thư viện băng từ. Toàn bộ các lưu lượng về lưu trữ sẽ chỉ chạy trên mạng riêng này. Đó chính là mô hình cơ bản của môt mạng SAN. Nó khắc phục các nhược điểm của NAS như: hiệu suất thấp, sử dụng băng thông sẵn có của mạng nên có thể làm tắc nghẽn mạng,..