việc làm đầu tiên là phải download all về ngâm cứu thui hehe thanks :X:X