Đối với linux server có giao diện hay không thì tùy server vps có đủ mạnh ?
Ví dụ bạn thuê server vps mà ram có 512M thì làm sao chạy nổi thằng giao diện cho linux. Tùy theo nhu cầu của mình mà có...