CHo mình hỏi chút là, nếu như mình làm việc với VPS, cụ thể là linux sever thfi mình có nên sử dụng giao diện đồ họa không? và ưu và nhược điểm của nó thế nào ? thiết nghĩ, nếu như không sd giao diện...