XIn chào các vị tiền bối !
Em mới được giao phụ trách con server linux.
Hiện tại server em đang chạy web tại cổng 80. Trên con server này em đang chạy rất nhiều web.
Ví dụ em đang chạy 100 web và...