Mình chỉ biết đến mấy cổng thông dụng: 80, 21, 8080... chứ những cổng 5631 thì rành lắm.
Thansk bác về bài viết