Hồ sơ xin cấp lại chứng nhận đăng ký xe gồm:

Giấy khai đăng ký xe.
Các giấy tờ theo quy định.
Chủ xe là người Việt Nam, xuất trình một trong những giấy tờ sau:

Chứng minh nhân dân. Trường hợp...