BCAAs là gì - BCAA thực chất là chuỗi amino acids (Branched-chain Amino Acids) gồm 3 loại amino acids trong số 9 amino acids thiết yếu cơ thể con người không thể tự sản sinh được, đó là Leucine,...