tinhf hình e có sưu tầm trên internet đc 1 file video nhưng nó thiếu mất một bài e không biết là bài cấu hình cái gì mọi người giúp đỡ e với
...