Sorry vì đào mộ

Mình đã cài thành công, nhưng không hiểu sao mỗi lần gán xcache.size = 32M như hướng dẫn đều gặp lỗi 500.

Mình đã kiểm tra thử, chỉ có thể gán tối đa xcache.size = 56K hoặc...