Có khá nhiều phần mềm kiểm tra số serial của laptop, nhưng không cần phần mềm mà vẫn tìm được số serial mới gọi là “tuyệt chiêu”.

http://i1206.photobucket.com/albums/bb445/dantran/s1.jpg

Rất...