* HƯỚNG DẪN CÁCH BẮN KHẨU AWP HUYỀN THOẠI*
http://world.guns.ru/userfiles/images/sniper/sn06/ai-awp762.jpg

1. Vẩy AWP là gì ?

Vẩy AWP thực chất là bug của CS 1.6, nhưng vì ko phải biết là làm...