Xin chào tất cả anh em trên diễn đàn. Mình đang cần cách backup toàn bộ database trên server. Xin nhò các anh em chỉ giáo:43: