Chào các bạn

Tôi cài apache2.4 64 bit lên windows 10 mục đích để trên điện thoại truy cập vào trang http://localhost tải file
- Trong httpd.conf tôi xóa index.html ở dòng "DirectoryIndex...