Trong bài viết trước tôi đã cung cấp cho các bạn hướng dẫn chuyển đổi đơn vị áp suất. Từ đó có thể giúp các bạn chọn cảm biến hoặc đồng hồ áp suất chính xác. Ngoài ra, một lưu ý khác khi sử dụng đồng...