Trong thời đại kinh tế phát triển, các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau, các ứng dụng của công nghệ thông tin được áp dụng vào việc quản lý, sản xuất thì các dịch vụ cho thuê máy chủ đang ngày càng...