1. SƠ LƯỢC VỀ RAID 5
RAID 5 thực hiện chia đều dữ liệu trên các ổ đĩa giống như RAID 0 nhưng với một cơ chế phức tạp hơn. "Đây có lẽ là dạng RAID mạnh mẽ nhất cho người dùng văn phòng và gia đình...