có điều kiện thì dùng raid 6 vẫn hơn, raid 6 có tính bảo mật cao, có khả năng tránh được mất mát dữ liệu