mình thuê con VPS 512mb cài win XP SP2 mình xài nó như 1 desktop BT thôi không mở dịch vụ j cả mà bị die liên tục k lẽ bị ng khác tấn công DDOS? (với lại mình k có cho IP mình cho bất cứ ai biết)...