Hi,
Em đang dự định lập công ty cung cấp host cho khách hàng.
Cho em hỏi có cần phải đăng kí giấy phép hay thủ tục gi với cơ quan quản lý không, và thủ tục như thế nào?
Em cảm ơn a.