Hiện nay, các đơn vị công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng môi trường trung tâm dữ liệu của họ từ các thành phần đơn lẻ. Các nhà quản trị của họ phải mất rất nhiều thời gian để thực hiện các tác vụ cơ...