Intel thông báo chip máy chủ 32 lõi mới dựa trên kiến trúc máy chủ điện toán hiệu năng cao mới là sự hòa trộn các lõi x86 nói chung với những lõi chuyên dụng. ...